Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 77,520
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 57,616
Jenish Virani
(Surat)
Rs. 53,493
Keval Viradiya
(Surat)
Rs. 51,607
Sun Enterprise
(Vadodara)
Rs. 43,746
Maulik Kanani
(Surat)
Rs. 34,874
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 26,220
Shahrukh Memon
(Vapi)
Rs. 22,048
Mahendra Sargara
(Anand)
Rs. 15,844