Shahrukh Memon
(Vapi)
Rs. 43,092
Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 38,760
Divyaraj Daljadeja
(Jamnagar)
Rs. 38,197
Viralkumar Solanki
(Vadodara)
Rs. 27,720
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 25,675
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 21,660
Sakshi Pandya
(Vadodara )
Rs. 21,491
Sunil Chavan
(Karnataka)
Rs. 18,396