Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 61,560
Shahrukh Memon
(Vapi)
Rs. 31,350
Viral Solanki
(Vadodara)
Rs. 23,769
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 23,449
Mahendra Sargara
(Anand)
Rs. 20,406
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 19,380
Anjali Sondagar
(Vadodara)
Rs. 16,872
Nayan Parekh
(Vadodara)
Rs. 16,245
Samir Vhora
(Nadiad)
Rs. 15,903
Vrutik Mali
(Rapar)
Rs. 15,296
Sakshi Pandya
(Vadodara )
Rs. 15,262