Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 29,960
Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 25,080
Chauhan Tapansinh Akhamsinh
(Vadodara)
Rs. 20,522
Kaushik Desai
(Ahmedabad)
Rs. 20,520
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 19,380
Milan Kathiriya
(Ahmedabad )
Rs. 17,100
Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 17,100
Ashish Sharma
(Vadodara)
Rs. 15,920