Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 46,200
Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 39,300
Neel Patel (Senior)
(Mumbai)
Rs. 30,540
Shahrukh Memon
(Sanjan)
Rs. 27,360
Karan Pambhar
(Surat)
Rs. 25,400
Kaushik Desai
(Ahmedabad )
Rs. 23,100
Pratik Bhanderi
(Rajkot )
Rs. 20,800
Khush Vaghasiya
(Ahmedabad )
Rs. 18,500
Rutul Dabhi
(Ghatlodiya)
Rs. 15,400